Paramaribo

Verspreid over Paramaribo wonen een groot aantal van de kinderhulpkinderen. Met kinderhulp Suriname 'Lobi Pikien' en nu met de Stichting Veelkleurige Kansen wij reeds jaren ruim 50 kinderen, die zonder onze steun vaak niet naar school zouden kunnen. In het laatste jaar is het aantal uitgegroeid naar 60 kinderen, waarvan zeker 40 in Paramaribo wonen. De steun was wisselend: werden er in het verleden veel pakketten gestuurd met kleding en levensmiddelen, nu is de steun meer financieel en geestelijk. Als u werkelijk overgaat tot financiële adoptie, krijgt u vanaf 2015 ook een speciale nieuwsbrief voor overzeese familieleden toe gemaild.  Om u een idee te geven van wie we steunen, of wie u kunt steunen, stellen enkele kinderen zich aan u voor:

Hallo,

Mijn naam is Shagilo en ik ben 14 jaar oud. Ik zit in de 1ste klas MULO. Mijn hobby's zijn voetballen en rennen. Ik wil graag rechter worden.

Hallo! Ik ben Timothy en ik ben 16 jaar. Ik zit in de 2de klas van de LBGO-opleiding handel en Administratie. Mijn Favoriete vak op school is Engels en ik kan ook heel goed Engels praten.

 

Nou God heeft heel veel voor mij gedaan: waar ik dacht, dat er geen weg was, heeft Hij mij de weg gewezen. Want een kind zonder moeder is net een vaas zonder bloemen.

 

I Have been lonely without my mother, but with God I just keep walking in his road ald I will never stop walking on his road and I want to thank him for letting me know who I am. God is good all the time

 

Ik houd heel veel van mijn familie, vooral van mijn broertje Juromie, die een beperking heeft. Hij kan niet lopen, maar ja zo heeft God bepaalde mensen gemaakt, dus we moeten het maar zo accepteren en ik maak geen grappen met hem. Voor mij maakt het niet uit, hoe je bent geboren, ik houd van je. Dus ik houd gewoon van kinderen die een beperking hebben. Ik ga elke zondag naar de kerk en ik ben zo blij, dat ik de Heer mag kennen. Dus ik ben gewoon iemand, die heel veel liefde voor een ieder heeft.

 

I am just a boy with peace an God is my salvation.

Ik ben Petra, ben 18 jaar, ik houd heel veel van zingen en dansen en zit in de 1ste klas IMEO. Ik ben de mensen van deze organisatie heel erg dankbaar, dat ze mijn zus en mij bijstaan met financiële bijdragen. Heel hartelijk dank. O ja, ik ben een heel belangrijk ding vergeten, ja ik ben een tweeling, wat ik heel erg leuk en bijzonder vind. Haar naam is Pricilla. Wij houden beiden van dansen en ook van zingen. Wij zijn de enige kinderen van mijn mama.

 

Jezus loves you and we love you too!

Ik heet Sara. Ik ben 13 jaar oud. Ik zit in de eerste klas MULO. Ik wil later graag iets in de maatschappij worden. Mijn hobby's zijn fietsen, zwemmem en lezen. Ik wil nooit blijven zitten.

 

Mijn gedichtje gaat over leren:

 

Elk kind is verplicht naar school te gaan om later iets in de maatschappij te worden en zodat hij/zij zijn/haar moeder kan verzorgen. Ja niet te vroeg denken aan kinderen maken, denk eerst goed na wat je doet! Want het gaat moeilijk voor je zijn: je diploma is je eerste man.

 

Jezus loves you and we love you too!

Pont Buiten

.BIJEENKOMSTEN MET DE KINDERHULPKINDEREN

 

Het gebouw van het Leger des Heils in Pont Buiten is al jaren een ontmoetingsplaats voor kinderhulpkinderen. Verschillende mensen van het Leger des Heils hebben in het verleden de kinderhulpkinderen begeleid, lang voordat de Stichting Veelkleurige kansen Suriname werd opgericht. In de laatste jaren waren dat Virginia Hiwat en Georgetina Codfried en Marsha Samedi. De laatste twee zijn leden van het bestuur van de stichting. De kinderhulpkinderen, die worden opgevangen krijgen meer dan alleen geld, ze ontvangen bovendien geestelijke ondersteuning en dankzij het enthousiasme van Marsha Samedi hebben enkele van hen nu besloten officier van het Leger des Heils te worden. het is prachtig, als kinderen, die geholpen zijn, zelf besluiten helper te worden. Het werk van kinderhulp is al in 1983 begonnen en gaat nog steeds door, alleen nu onder de naam van de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname. Even hebben wij ons zorgen gemaakt, maar dankzij een gift kunnen wij ook dit jaar de 60 kinderen nog een paar maal uitbetalen, echter dat is niet genoeg. De laatste uitbetaling zal zijn in september 2015 en we willen graag dit werk voortzetten en dat kan alleen met hulp van fondsen of donateurs. We hopen, dat veel mensen overzees familielid willen worden van 1 van de 60 kinderhulpkinderen. We hebben al een paar mensen gevonden, die dat doen, maar er zijn meer nodig. informatie.In augustus 2015 hebben we ook een dansbenefiet gehouden voor en met onze dansgroepen in samenwerking met de dansgroepen van Pont Buiten. het was een hele geslaagde avond, al bracht deze avond niet zoveel geld op. Het enthousiasme van de danseressen was enorm en dat maakte de avond zeker de moeite waard. In de toekomst doen we het nogmaals en dan hopen we meer bekendheid te geven aan ons benefiet en wel een goed opbrengst et hebben. Tenslotte alle begin is moeilijk.

 

EHBO-LESSEN EN VOEDINGSLEER

 

In samenwerking met het Leger des Heils te Pont Buiten, waarvan 2 mensen in het bestuur van onze stichting zitten, zijn wij begonnen met het geven van EHBO-lessen en lessen over verantwoorde voeding. De lessen werden gegeven door het tweede medische team, dat in Suriname kwam. Het waren de vrijwilligers Maaike (dokters-assistente) en Rozella (diëtiste) Rozella heeft voorlichting gegeven over verantwoorde voeding en waarop te letten b.v. bij suikerziekte of als iemand minder zwaar wil worden en Maaike gaf aan een groep van 8 mensen EHBO-les. De EHBO-les werd gegeven door Maaike aan o.a. de leiding van het Leger des Heils en de Leiding van de crèche en nog enkele andere mensen. De 8 cursisten kregen uitgebreid les en ondertussen werd er door Rozella en een jonge vrouw verantwoord gekookt, zodat de cursisten tussendoor even op verhaal konden komen.Er werd een examen afgelegd en daarna kregen de 8 cursisten hun certificaat van de cursus EHBO deel 1, het ligt in de bedoeling,dat er op een bepaald moment een herhaalcursus komt en een vervolg,zodat dezelfde mensen later EHBO deel 2 kunnen doen. Rozella heeft bij de Gezinsbond en de Ouderenbond voorlichting gegeven over verantwoorde voeding aansluitend bij de voedingsinzichten van Suriname, waar men eigenlijk met 7 voedingsschijven werkt.De mensen hebben veel geleerd, waren blij met al deze lessen en het eten was heerlijk. Het is onze bedoeling om in 2016 een herhaalcursus te geven en dan de mensen ook te leren reanimeren, maar daarvoor hebben wij eerst reanimatiepoppen nodig. We zouden deze graag als gift ontvangen en we hopen dat in 2016 een vrijwilliger EHBO-lessen zal komen geven..

 

Sunnypoint

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE

In Sunny Point is zuster Dalh de oprichtster van de EBGS-gemeente aldaar. Toen ze net hier kwam wonen, was er in de hele buurt geen kerk en daarom begon zij zelf kerk te houden samen met buurtbewoners. Ze sloeg zondags 's morgens op een pan om de kerkgangers te verzamelen en dan hield zij de dienst. Dit is al weer 12 jaar geleden en nu is dit uitgegroeid tot een echte EBGS-gemeente, wel is waar nog zonder echt kerkgebouw, maar ondertussen is de grond waarop de dienst gehouden wordt verhard. En de ruimte wordt steeds beter aangekleed. Bij deze gemeente zijn wij betrokken, Jolan Gaaikema preekt tenminste eenmaal per maand aldaar en zuster Dalh zit in ons bestuur. We hebben de gemeente 60 liedboeken aangeboden en een keyboard en we organiseren diverse activiteiten met of voor de gemeente.

 

VERBETERINGENIn deze maanden willen wij de sanitaire voorziening van de gemeente verbeteren en het huis van zuster Dalh zal worden opgeknapt. Hiervoor is geld ingezameld in Nederland. Het was de bedoeling, dat er al veel eerder hiermee werd begonnen, maar de werkers hebben het steeds uitgesteld. Nu hopen we dat het echt gaat gebeuren!EEN NIEUW HUISVoor een van onze voormalige werkers, een alleenstaande moeder met een groot gezin hebben wij de bouw van haar eenvoudige huis gefinancierd. Ze is heel blij met haar nieuw huis. We hebben al gezorgd voor extra geld voor ramen en nu moeten we nog ondersteunen voor de laatste afwerking van het huis.

 

VAKANTIEBIJBELSCHOOL In de grote vakantie organiseren wij weer een vakantie -Bijbelschool. Deze is met name bedoeld voor kinderen van de basisschool en nog jonger, maar natuurlijk zijn tieners ook welkom. Er zullen Bijbelverhalen worden verteld en er zullen creatieve activiteiten zijn naar aanleiding van die Bijbelverhalen. Er wordt getekend, geschreven en misschien ook toneel gespeeld. De vakantie-Bijbelschool begint op 21 september om 16.00 uur en is elke dag van 16.00 tot 18.00 uur tot 26 september. Natuurlijk komt er aan het eind van de week ook een Bijbelquiz. De kinderen leren veel liederen zingen en die liederen worden ook ten gehore gebracht in de kerkdienst die op de zondag na deze Bijbelweek gehouden wordt. Er is de gelegenheid om op te treden met zang en de kinderen die het mooiste zingen of het meeste weten van de vertelde Bijbelverhalen krijgen een prijs. En natuurlijk is er ook limonade en bij de afsluiting wat lekkers. We hopen dat vele kinderen zullen komen.

 

MUZIEKLESSEN BlokfluitIn oktober 2015 hopen we ook weer te beginnen met blokfluitlessen. Ook deze activiteit kon langere tijd niet doorgaan: eerst omdat de blokfluitlerares studeerde en examen moest doen. Ze is ondertussen geslaagd. En in deze maanden stagneerden de lessen weer, omdat zij ziek werd. Ondertussen hebben wij van de talentenklas in Zaandam genoeg geld ontvangen om de blokfluitlessen weer te kunnen vervolgen. Dus in oktober start een nieuwe klas van 20 leerlingen.Keyboard Mogelijk gaan we in oktober 2015 ook keyboardlessen organiseren, maar we moeten nog bekijken hoe dat kan. Er zijn diverse gemeenteleden en jongeren, die graag les willen hebben en nu zingt de gemeente nog steeds a capella. Er is dringend behoefte aan begeleiding tijdens de kerkdiensten. Het keyboard hebben wij al gegeven, alleen de lessen moeten nog volgen..

Wanica

.. OPEN HUIS in Wanica woont Jolan Gaaikema en haar huis vervult de functie van een open huis, dat betekent, dat er een aantal kinderen in nood voor kortere of langere tijd bij haar zijn komen wonen en ook enkele jongvolwassenen vinden daar nu een plek. Er is aandacht voor de problemen, die de kinderen hebben en voor wat zij allemaal hebben meegemaakt en natuurlijk is er ook af en toe een feest. Er wordt veel gedaan met creativiteit. meer lezen

 

KNIPLESSENIn Wanica hebben we al drie knipcursussen georganiseerd: de eerste cursus was in oktober 2012, toen hebben 9 vrouwen de cursus gevolgd. de lessen werden verzorgd door een vrijwilliger uit België. Het bijzondere was, dat 2 van de cursisten zo goed zijn opgeleid, dat zij nu zelf knipcursussen kunnen geven.De 2de cursus in Wanica werd gegeven door Kelmien Jabini, zij is één van de cursisten van het eerste uur. Op haar heel eigen wijze heeft zij deze 2de cursus geleid met veel eigen ideeën en eigen patronen. De cursisten hebben o.a. ook diverse vormen van applicatie geleerd. Bij de 2de cursus waren 14 cursisten, waarvan er nu 10 zijn geslaagd: 9 vrouwen en 1 man. Bij deze cursisten werd gewerkt op nieuwe naaimachines, die de cursisten verspreid over een jaar konden afbetalen. In augustus 2015 startte de derde knipcursus. Deze werd geleid door Susan Lugard en de bedoeling van deze cursus is om kniples- docenten op te leiden. De eerste cyclus van 3 intensieve lesweken is alweer voorbij. De cursisten hadden dagelijks les en soms wel 6 uur op 1 dag. Deze groep zal een vervolgcursus volgen in oktober en dan zal er weer twee weken lang dagelijks les zijn. Het is de bedoeling, dat de cursisten niet alleen les krijgen in naaien en les geven, maar ook nog iets zullen leren van bedrijfsvoering en het opzetten van een bedrijf. Ook deze vervolgcursus zal worden geleid door Susan.In oktober 2015 gaan we weer een of twee nieuwe cursus(sen) starten, het gaat om cursussen van 1 morgen of 1 avond per week. De data hiervan worden nog vastgesteld. We gaan nu niet meer werken met nieuwe machines, maar laten het aan de cursisten zelf over of zij later een naaimachine willen kopen in de winkel. We richten ons alleen op het geven van lessen voor een betaalbare prijs. Er hebben zich al een paar cursisten aangemeld, maar er is nog plaats. Dus als u belangstelling heeft, geeft u zich dan op en geeft u dan meteen aan, of u juist op de morgen of juist in de namiddag en avond les wilt hebben. U mag zelfs aangeven welke dag u het beste uit komt. Dan kijken wij of wij daar rekening mee kunnen houden.

 

KERKDIENSTENVoor de bewoners van het huis houdt Jolan Gaaikema, die theologie gestudeerd heeft in Nederland en die predikante is, wekelijks kerkdiensten op de waranda van haar huis. het spreekt vanzelf, dat ook mensen en kinderen uit de buurt hartelijk welkom zijn. Met Pasen 2014 hebben wij een doopdienst bij de rivier in Klaaskreek gehouden. Ieder werd gedoopt na het schrijven en voorlezen van een zelf gemaakte geloofsbelijdenis. Ondertussen hebben wij met onze stichting twee dansgroepen en ook deze dansgroepen treden regelmatig op in onze kerkdiensten. Bij onze diensten houden wij rekening met ons publiek en zo zijn onze kerkdiensten kindvriendelijk en bij de meeste diensten leveren kinderen een speciale bijdrage. In de vakantieperiode zijn de diensten even gestopt, omdat ons huis tamelijk leeg is, maar vanaf begin oktober hebben wij elke zondag weer dienst om 15.00 uur. Na de dienst is er dan lekkers en drinken en gelegenheid om spelletjes met elkaar te doen.

 

EHBO-LESSEN In augustus 2014 hebben enthousiaste vrijwilligers uit Nederland, Anja en haar dochters Amy en Myrthe, EHBO-lessen gegeven aan twee vijfde klassen van de Clarkeschool,met beide ongeveer 30 leerlingen. De kinderen hebben geleerd wat te doen met brandwonden, hoe iemand weg te slepen bij gevaar, wat te doen als iemand dreigt te stikken, wat te doen bij een bloedneus, hoe verband aan te leggen en nog veel meer. Het waren vooral praktische lessen en de leerlingen hebben ook uitgebreid geoefend met elkaar en daarna kregen ze hun certificaat, waar ze heel trots op waren. er is gekozen voor vijfde klassers, omdat zij volgend schooljaar de oudsten zijn en zij kunnen dan bij kleine ongevallen de andere kinderen op school helpen. De kinderen hebben veel geleerd en na afloop van de lessen en na praktijkoefeningen hebben zij een certificaat gekregen.Er zijn ook EHBO-lessen gegeven aan de kinderen bij Jolan thuis. meer lezen Het is de bedoeling om in 2016 weer nieuwe EHBO -lessen te laten geven zowel voor onze medewerkers als voor schoolkinderen en kinderen bij ons thuis. We hopen dan ook EHBO - poppen te hebben, zodat we de volwassenen ook kunnen leren reanimeren. Bovendien willen we de EHBO-lessen wat uitbreiden, zodat al onze medewerkers goed onderlegd zijn op dit gebied. De gezondheid en veiligheid van de kinderen is belangrijk.

Nieuw Nickerie

.KINDERHULP Van oudsher al vanaf 1983 was Kinderhulp Suriname 'Lobi Pikien' actief in Nieuw Nickerie. Jolan Gaaikema was in januari 1983 naar Suriname vertrokken en zij werd vanaf pasen 1983 predikante bij de Eben Haëzerkerk van de Verenigde Protestantse Gemeente aldaar. Tegelijk met haar werk daar bij deze gemeente ontstond ook veel werk voor kinderhulp: Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer kinderen in de pastorie wonen. Ook het kinderwerk bij die kerkelijke gemeente groeide, want na een tijdje waren er meer dan 40 kinderen bij de zondagsschool.Jolan was eerst predikante in Nieuw Nickerie, later woonde zij een periode in Stone Dansi in het binnenland. Daar was Jolan niet alleen predikante maar ook juffrouw aan een nieuw gesticht schooltje, waar 21 kinderen van alle klassen in 1 lokaal - een dak op palen- les hadden.'s Middags fungeerde de school als gemeenschapshuis, de volwassenen volgden een analfabetencursus en in het weekeind was de school een kerk. In het binnenland werden ook doopdiensten gehouden in en bij de rivier. Veel mensen en jongeren uit de gemeenschap werden gedoopt en velen van hen hebben een plek gevonden in een kerk.In 1987 keerden Jolan en Humphrey weer terug naar Nieuw Nickerie, alwaar zij in een huis ongeveer 35 kinderen opvingen. In die periode hield zij kerkdiensten bij dat huis aan de Waldeck. Ook werd daar toneel gespeeld met de kinderen en veel gezongen.Veel van de kinderen die daar in Nieuw Nickerie bij hen woonden waren vluchtelingen in de burgeroorlog. Nadat Jolan samen met haar man Humphrey Banai eind tachtiger jaren naar Nederland vertrok is Kinderhulp Suriname 'Lobi Pikien' kinderen in Nieuw Nickerie blijven steunen. Eerst waren dat een groot aantal. Later zijn diverse kinderen naar Paramaribo verhuisd, en toen steunden we kinderen in verschillende plaatsen. Nadat sommige kinderen van school afgingen, werden zij vervangen door anderen. Er bleven nog maar een paar kinderhulpkinderen in Nickerie over, en nu wonen de meeste kinderen elders, maar bij nood helpen wij ook gezinnen in Nieuw Nickerie.ANDERE PROJECTEN: KNIPLESSENIn Nieuw Nickerie zijn we vanaf februari 2013 met tussenpozen bezig met kniplessen. Eerst werden de kniplessen gegeven door onze vrijwilliger Okky Oey. Later werden de kniplessen gegeven door Geertje Boerema, die de cursisten weer op een heel eigen wijze les gaf. Nu worden de kniplessen gegeven door Rachel Eli, de directrice van het Olga Clarckkinderhuis. Zij is een coupeuse en leert ook aan kinderen van het kinderhuis naaien. De eerste cursisten zijn voor hun examen geslaagd en nu gaan we binnenkort met nieuw cursisten verder. Ieder die belangstelling heeft, kan zich opgeven voor de lessen, die zullen beginnen in het nieuwe schooljaar 2015 -2016. Wilt u meer weten, dan kunt u ook even langslopen bij het Olga Clarckkinderhuis en het zelf met Rachel Eli bespreken.THEOLOGISCHE CURSUSIn 2013 is er ook een theologische cursus gehouden in Nieuw Nickerie, waarbij de cursisten nadachten over hun roeping, over hun toekomst. De leiding hiervan lag bij Ds. Jolan Gaaikema. Bij elke cursusbijeenkomst deden de cursisten ook oefeningen in het preken in het openbaar. Er was ook aandacht voor exegese Oude Testament en exegese Nieuwe Testament,De cursus werd gehouden eens per maand in een lang weekeind, waarin de lessen zowel op vrijdag als op zaterdag werden gehouden. Er was veel zelfstudie, want de cursisten kregen diverse opdrachten. Bij de cursus kwamen ook andere elementen aan de orde zoals de verschillende godsdiensten in Suriname en elk weekeind werd er ook een dienst gehouden door de cursisten zelf, waarbij ieder een eigen taak had en vervulde. Er werd ook veel aandacht besteed aan voordracht en kritisch luisteren naar elkaar. De cursus heeft een aantal weekeinden geduurd. Eigenlijk was de planning om meer weekeinden samen te komen, maar ook met deze gehouden weekeinden hebben de cursisten best veel kennis opgedaan. .

Lelydorp, Marschallkreek, Klaaskreek en Compagniekreek

HUISBIBLIOTHEEK

Voor onze huisbibliotheek hebben wij heel wat boeken gekregen. De eerste boeken kwamen vanuit Drenthe met de boot naar ons toe. En we waren daar heel blij mee, want in huis hebben we een aantal kinderen, die moeite hebben met lezen. Later zijn er nog goede gaven bij gekomen, als mensen bij ons langskwamen met nog meer boeken. In september hebben we nog 2 dozen gekregen met speelgoed en lakens, maar ook veel boeken voor beginnende lezertjes.We hebben een bibliotheek nu met boeken voor kinderen van alle niveaus en natuurlijk houden we regelmatig een leesuurtje, opdat het leesniveau van de kinderen omhoog gaat.

 

 

MARSCHALLKREEK

In augustus is ons bestuurslid Margreet Dalh met een paar mensen op bezoek gegaan bij drie scholen om daar bibliotheekboeken namens onze stichting aan te bieden. De eerste plaats, die zij aandeden was Marschallkreek. De leiding van de school was blij verrast, want de school had echt een tekort aan bibliotheekboeken. Het schoolhoofd en het onderhoofd zagen de 6 dozen met boeken en waren enthousiast.In het nieuwe schooljaar hebben de kinderen nu heel wat extra te lezen en dat betekent, dat niet alleen hun leesniveau omhoog gaat, maar ook bij de andere lessen zullen zij beter presteren.

KLAASKREEK

Het tweede dorp, dat door Margreet Dalh werd bezocht was haar eigen dorp Klaaskreek, waar ze vroeger gewoond heeft en waar zij nog steeds een huisje heeft. Ook daar waren de leerkrachten blij verrast. In 6 dozen boeken zit toch heel wat. En het zijn boeken van alle niveaus voor alle verschillende klassen. Dus leesplezier voor alle klassen van de school. De leerkrachten gingen meteen in de dozen kijken welke leuke boeken er allemaal inzaten! En ze waren zo enthousiast!

 

COMPAGNIEKREEK

De laatste plaats, die werd bezocht was Compagnie-kreek. ook hier waren enthousiaste leerkrachten, maar de leerlingen werden er ook bij gehaald om de dozen uit de auto te halen en in de school te brengen. De leerkrachten gaven aan, dat deze boeken heel welkom zijn en ze hopen, dat we in de toekomst hun eventueel nog van meer boeken kunnen voorzien. Met een voldaan gevoel reisde ons bestuurslid weer terug naar de stad naar Sunny Point, waar zij woont. In de toekomst willen wij o.a. ook nog een bibliotheek opzetten in Sunny point en in Lelydorp. Dus bibliotheekboeken blijven welkom.

Suriname       Frans-Guyana
 
 
St. Laurant Frans Guyana

.We steunen niet alleen kinderen in Suriname, maar ook enkele kinderen in St Laurant, net over de grens in Frans Guyana. Misschien vind u dit vreemd, maar in Frans Guyana wonen veel Surinaamse mensen en ook Ivonne, die al heel lang bij Kinderhulp betrokken is. Links ziet u haar met een aantal van haar kinderen en kleinkinderen.Ivonne heeft, toen Jolan in Stone Dansi een school leidde, Jolan Gaaikema geassisteerd: zij hield zich bezig met de kleuters en deed in opdracht van Jolan een groot aantal activiteiten met de kleinsten op school. Later heeft Yvonne als jonge moeder ook nog een tijd in Nieuw Nickerie bij Jolan en haar vele kinderen gewoond. Ze is nu de trotse moeder van 6 kinderen en oma van 5 kleinkinderen. Drie van haar kinderen horen nu bij de kinderhulp van onze stichting. Ivonne zet zich er voor in, dat haar kinderen een goede opleiding krijgen! Haar ene dochter Tilly, die ook jaren door ons gesteund werd, is nu de gelukkige moeder van 3 kinderen en zij is geslaagd voor het eindexamen VWO en nu heeft zij zich erin bekwaamd om kleuterleidster te worden. Ze is geslaagd en wacht op een plaats op een school, zodat zij nu voortzet wat haar moeder begon. U ziet haat op de foto rechts boven.In Frans Guyana gaan de kinderen al vanaf hun derde jaar naar school, daarom zijn zij met alles wat vroeger dan de kinderen in Suriname, zij leren volgens het Franse schoolsysteem en natuurlijk zijn alle lessen in het Frans. Thuis spreken de kinderen soms ook Surinaams vanwege hun ouders en familie.Jennifer hier rechts in haar roze jurk is de jongste, zij is 11 jaar en gaat naar de 6de klas lagere school. Ze staat al vroeg op als ze naar school moet gaan. Veronique (links) is 13 jaar en zij zit in de 2de klas MULO. Ze doet goed haar best en we hopen, dat zij over zal gaan naar de tweede klas. In Frans Guyana zijn de vakantie ongeveer in dezelfde tijd als in Nederland, terwijl in Suriname de vakanties later vallen.De kinderen van Ivonne spreken vloeiend Frans, maar ook kennen ze de Surinaamse taal, het Saramakkaans, het Aukaans en een beetje Nederlands. Veronique leert op school Engels, dus zij is veeltalig, dat belooft wat voor de toekomst!Dan steunen wij ook nog Elionora, zij is al weer wat ouder, zij is 15 jaar en zit op het Lyceum, ook zij doet het goed op school. Zij heeft een school, die je zou kunnen vergelijken met de MULO afgerond en zit nu in de 4de van het HAVO of van VWO. Zij is net las de andere kinderen van Ivonne erg serieus met haar schoolwerk en ze zal nog ver komen.Voor Surinaamse moeders in Frans Guyana is het leven niet altijd gemakkelijk, ze willen hun kinderen een goede opleiding geven, maar de kosten in Frans Guyana zijn hoog. Daar betaalt men Europese prijzen voor levensmiddelen en kleding. Wij bekijken of wij Ivonne in de gelegenheid kunnen stellen om in 2016 voor onze stichting in Frans Guyana aan het werk te gaan als knipleslerares, want wij willen de activiteiten van de stichting uitbreiden over grenzen heen. Maar dan heeft Ivonne nog eerst scholing nodig. Verder steunen wij de familie ook bij verbouwingen van hun huis, of eigenlijk van hun badkamer en dergelijke. We hebben maar bescheiden middelen, maar willen toch helpen waar de huisvesting van mensen iets extra's nodig heeft.U kunt ook een van de kinderen van dit gezin adopteren en steunen bij hun schoolwerkzaamheden voor 10 euro per maand. En u kunt ook extra geld geven, zodat Ivonne een opleiding kan krijgen om kniples te kunnen geven.. 

Nieuw Aurora

In Nieuw Aurora hebben wij diverse activiteiten. Allereerst hebben wij het dorp ondersteund met boeken voor hun bibliotheek , we hebben heel veel dozen met boeken en schoolmateriaal aan het dorp gegeven. De afspraak was, dat de mensen van het dorp een bibliotheek zouden bouwen en dat wij zouden zorgen voor veel boeken en we hebben ons aan de afspraken gehouden. Op de bibliotheek is een mooie schildering gemaakt van een lezend kind in een boom. Voorlopig heeft Nieuw Aurora geen bibliotheekboeken meer nodig, daarom richten we ons nu op andere Nu geven we daar in een speciaal huisje of bij dat huisje kniplessen. In dat huisje staan een aantal naaimachines voor gebruik, maar het geeft niet, als sommige machines niet goed zijn ingesteld, want het gaat om het leren naaien en dat kan met de hand en de machine. Susan is een goede lerares, die weet hoe ze anderen iets moet leren. De groep die zij nu heeft telt 12 leerlingen. Wegens de ziekte en het heengaan van de moeder van Susan zijn de lessen een tijd lang gestopt, maar in december zal zij weer beginnen. In januari doen dan misschien de cursisten van de eerste groep examen. Ondertussen is er al weer een waslijst van nieuwe cursisten, die ook graag kniples willen hebben. Daarnaast steunen wij het dorp met zwemvesten, zodat kinderen veilig naar school kunnen gaan met de boot, we kunnen dit doen mede denkzij een gift van de Lions in Schiedam.