Geschiedenis Colorful Chances

De Stichting Veelkleurige Kansen Suriname is door middel van veel inspanningen opgezet. De eerste beginselen kwamen voort uit de stichting Kinderhulp. Bij de stichting Kinderhulp waren or noodvragen uit Suriname door de families van de kinderen. Zo werd er steeds meer duidelijk over de noodzaak voor meer sociaal-economische projecten. Vervolgens werd besloten in de 21ste eeuw een nieuwe stichting op te zetten.

 

2009 - Dit leidde ertoe dat Jolan Gaaikema in 2009 op oriëntatiereis ging naar Suriname om te zien wat echt nodig was. Op haar oriëntatiereis door Suriname kwam Jolan niet alleen in Paramaribo, maar ook in Nieuw Nickerie, Nieuw Aurora, Guyaba, Pokigron, Abinaston en Sunny Point en overal hoorde zij welke problemen er waren bij de verschillende mensen van verschillende bevolkingsgroepen.

Jolan reisde naar verschillende dorpen juist ook als predikante en juist vanuit die vertrouwelijke positie hoorde zij welke noden er zijn: noden van gehandicapte kinderen, noden van kansarme vrouwen, die graag goed zouden willen leren naaien, noden van scholen, waar te weinig goed lesmateriaal was en waar er niet genoeg bibliotheekboeken waren, noden van individuele mensen, die wegens een handicap of grote problemen niet genoeg geld hadden om van te leven, noden van kinderen, die graag wilden doorstuderen in de stad, maar waarvan de ouders geen internaat kunnen betalen.

 

 

Daarnaast heeft Jolan ook alle kinderhulpkinderen, die niet alleen in Paramaribo, maar ook in nieuw Nickerie woonden, en hun begeleiders bezocht en ontmoet. Zij heeft met hen van gedachten gewisseld en zo geïnventariseerd hoe we het werk van kinderhulp Suriname kunnen verbeteren. Natuurlijk waren er ook activiteiten voor de kinderen. Met alle vragen van mensen is Jolan in Nederland in gesprek geraakt met mensen in verband met fondswerving en ook in Suriname.

 

2010 - In december 2010 werd in Suriname de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname opgericht met doelen vergelijkbaar met wat de Vereniging Kinderhulp Suriname indertijd voor ogen had.

 

Echter er is ook een groot verschil, want de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname richt zich niet alleen op kinderen, maar ook op kansarme volwassenen. De stichting is veelkleurig, dat wil zeggen de stichting richt zich op meerdere doelen: kinderen, jongeren, jong volwassenen, mensen met een beperking, kansarme vrouwen, en dan met name ook op kinderen met trauma’s, suïcidale jongeren, met andere woorden de stichting wil er juist zijn voor kinderen en volwassenen met grote problemen.

 

Sinds 2012 in Suriname

In mei 2012 vertrok Jolan zelf naar Suriname en vanaf dat moment heeft de stichting diverse projecten gestart. Het eerste project ontstond in Sunny Point, waar kindermiddagen werden gehouden en waar zo gekeken werd naar de noden van kinderen.

 

Uit de ontdekte noden kwamen soms nieuwe acties voort. Zo bleken bepaalde kinderen geen veilig thuis te hebben en zij vonden hun weg naar het open huis van de stichting, waar zij liefde en geborgenheid ontvingen. Niet alleen werden er kinderen opgevangen, er werden kniplessen gestart, EHBO-lessen gegeven, de kinderen van Kinderhulp Suriname werden bezocht en sinds 2013 heeft de stichting ook het werk van de Vereniging Kinderhulp Suriname op zich genomen. Daarvoor was de stichting al nauw hier bij betrokken, maar de Vereniging Kinderhulp Suriname heeft in 2013-2014 de organisatie helemaal aan de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname overgedragen.

 

De stichting Veelkleurige Kansen Suriname heeft bestuursleden van verschillende kerken en werkt voor volwassenen en kinderen. In de jaarverslagen van de stichting is te lezen wat de stichting tot nu toe heeft bereikt, maar de stichting staat nog maar aan het begin. De eerste jaren waren een oriëntatie op de mogelijkheden en nu gaat de stichting alles uitwerken in uitgebreidere projecten.

 

De ervaring heeft geleerd wat werkt en niet werkt. En de stichting is aan het herbezinnen op de doelen en plant vanuit de ervaring die projecten die haalbaar lijken. Meer informatie staat bij de projecten pagina's.

Daarnaast hebben we de gezondheid van de mensen ook in het vaandel en daarom willen wij de gezondheids-omstandigheden en –kansen verbeteren door het geven van EHBO-lessen en het verzorgen van betere sanitaire voorzieningen. Bovendien richt de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname zich niet op het werken in één gebied, maar juist in verschillende plaatsen van Suriname. Het ligt in de bedoeling op meerdere locaties activiteiten te ontplooien.

 

Sinds 2010 werden enkele arme gezinnen door de stichting gesteund. Het ging hier met name om enkele families met grote problemen, die Jolan op haar oriëntatiereis had ontmoet. In 2011 kwam er een container aan met diverse hulpgoederen en dat stelde de stichting in staat om diverse scholen en organisaties te steunen met hulpgoederen. Met name hebben vele scholen en enkele kindertehuizen bibliotheekboeken en schoolmaterialen gekregen, de Mytylschool en huize Tyltyl kregen materialen voor hun jongeren met beperkingen, een kind in Nieuw Aurora kreeg een rolstoel helemaal uit België en ook kreeg een organisatie voor verkeersslachtoffers in Paramaribo rollators. Het spreekt, dat bij de verdeling alle dorpen, waar Jolan op reis geweest was, niet werden vergeten en ook andere dorpen kregen een gift.

 

Nog in Nederland heeft Jolan Gaaikema, die daar jaren als doopsgezind predikante heeft gewerkt, actie gevoerd bij kerkelijke en oecumenische bijeenkomsten om geld in te zamelen voor de komende projecten en velen hebben zich achter haar geschaard. Ook heeft haar broer Seth Gaaikema samen met de pianist Erik Vlasblom in de kerk in Hoofddorp, waar Jolan 9 jaren predikante was, een benefietvoorstelling gegeven voor het goede doel. Daarnaast zijn er ook benefietvoorstellingen geweest van verschillende talentvolle full- of part time artiesten.