top of page
Onze Geschiedenis: 40  jaar actief
Kinderhulp Suriname 1982-2012

In 1982 heeft Jolan Gaaikema samen met anderen de Vereniging Kinderhulp Suriname opgericht in Nederland. Deze vereniging had onder anderen als doel om kinderen in nood te helpen en om hen indien nodig tijdelijk onderdak te verlenen. Jolan was in die tijd reeds predikante, ze had las voorganger 4 jaar in de combinatie Assen-Roden gewerkt en zij had het plan om in Suriname te gaan werken, maar volgens haar filosofie hoorde het bij predikant zijn in een ontwikkelingsland om naast predikantenwerk ook hulpwerk te doen. 

 

Kerk Nickerie.webp

Wilde Jolan eerst een heel jaar fondsen werven voor deze Vereniging Kinderhulp Suriname, na de december-moorden in 1982 is zij versneld in januari 1983 naar  Suriname vertrokken. In het land vond zij een predikantsplaats bij de Verenigde Protestantse Gemeente in Nieuw Nickerie en met Pasen 1983 werd zij daar als predikante bevestigd. 

Vlak na haar bevestiging ging zij wonen in de pastorie bij de Ebenhaëzerkerk kerk en vlak daarna kwamen de eerste kinderen bij haar in huis wonen, zwaar getraumatiseerde kinderen, die haar nodig hadden en zo begon de tijdelijke opvang van kinderen in noodsituaties.

 

In het begin woonden er nog niet zoveel kinderen in de pastorie, maar het aantal groeide en op een bepaald moment woonden daar wel 20 kinderen van verschillende leeftijden. Ook werd er soms nog op andere kinderen gepast. De eersee tijd in Suriname was nog een redelijk rustige tijd en Jolan had duidelijk 2 taken: ze was predikante en moeder .De eerste kinderen die bij haar woonden kwamen uit Nieuw Nickerie, maar in volgend jaren kwamen er ook kinderen uit Wageningen en Stone Dansi bij. Jolan ging bij alle families van de kinderen op bezoek en zo besloot zij ook naar Stone Dansi te gaan om te zien hoe de kinderen daar leefden. En dat bezoek aan het binnenland had grote gevolgen, want de mensen vroegen haar, of ze niet daar kon komen wonen als dominee en juffrouw, want er waren daar veel kinderen, die anders niet naar school konden. Na het bezoek aan Stone Dansi reisde Jolan naar Nederland en daar besloot het bestuur van de Vereniging Kinderhulp Suriname om een schooltje in Stone Dansi op te zetten. 

 

En zo vertrok Jolan in september 1985 met een aantal kinderen naar Sone Dansi. Daar werd een school gebouwd, heel eenvoudig: een dak op palen en daar kregen eerst 14 kinderen les en later groeide het aantal scholieren uit tot 21. De leerlingen hadden alle een ander niveau, er waren kleuters bij en kinderen van de 1ste tot de 6de klas lagere school. Alle kinderen werkten op hun eigen niveau. 

In de middag volgden de volwassenen een analfabetencursus.

In het weekeind was de school kerk en op andere tijden deed deze dienst als gemeenschapshuis. Echter er was een burgeroorlog aan de gang en in maart 1986 moesten Jolan en de kinderen vluchten. Anders hadden ze het niet overleefd. 

 

school stone dansi.webp

Daarna woonde Jolan met haar man en de kinderen weer in Nieuw Nickerie aan de Waldeck en woonden er eerst 20 kinderen bij haar, later kwamen er nog een aantal vluchtelingenkinderen bij, die allen veel hadden meegemaakt en zwaar waren getraumatiseerd door de oorlog. Uiteindelijk had zij 34 kinderen in huis. Dit werk heeft zij voortgezet tot 31 augustus 1988 en daarna is zij noodgedwongen met haar man en haar 2 eigen kinderen naar Nederland vertrokken. 

Echter het werk van Kinderhulp ging door, zij het op een andere manier. Alle kinderen die bij Jolan en Humphrey hadden gewooond werden gesteund en later kwamen daar andere kinderen bij en nog later kwamen daar weer andere kinderen voor in de plaats. Van 1988 tot 2012 werden jaarlijks eerst ruim 30 kinderen gesteund, maar na een aantal jaren was dit aantal opgelopen naar 50 kinderen die jaarlijks werden gesteund. De steun was in het begin niet alleen financieel, ook werden er voedselpakketten gestuurd en schoolartikelen, kleding en veel meer. De steun ging door en zo heeft de Vereniging Kinderhulp Suriname honderden kinderen gesteund. 

In 2009 is Jolan op reis gegaan naar Suriname en toen heeft ze alle kinderen die verspreid over Suriname woonden bezocht en gekeken wat de nood was en de mensen gaven aan, dat zij graag wilden, dat zij terug naar Suriname kwam om nieuwe projecten op te zetten. De steun aan de Kinderhulpkinderen ging door, maar ondertussen dacht Jolan na, of zij misschien met vervroegd pensioen zou gaan en of zij misschien terug zou gaan naar Suriname. Als ze zou gaan kon dat niet onder de noemer van de Veneniging Kinderhulp Suriname, want de bestuursleden en leden waren oud geworden. Bovendien had de reis naar Suriname Jolan duidelijk gemaakt, dat er niet alleen projecten voor kinderen nodig waren, maar ook voor kansarme volwassenen. Daartoe werd er in 2010 een nieuwe stichting opgericht, maar het werk van de vereniging Kinderhulp Suriname ging nog een paar jaar door tot de nieuwe stichting ook dit werk kon overnemen. 

 

Veelkleurige Kansen Suriname 2010-Heden
In december 2010 is de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname opgericht met de bedoeling om zowel kansarme kinderen als kansarme volwassenen te helpen.

Ondertussen werd er in N
ederland uitgebreid aan fondswerving gedaan onder anderen door concerten en doordat de broer van Jolan, Seth Gaaikema, een benefietconcert gaf. Aan die benefietvoorstelling werkte ook de pianist Eric Vlasblom mee. Dankzij Seth en vele anderen kwam er geld vrij om in Suriname pojecten op te ztetten.
IMG-20210808-WA0014.jpg

 

 

In mei 2012 vertrok Jolan zelf naar Suriname en vanaf dat moment heeft zij zich 10 jaar ingezet voor de stichting in Suriname. Het eerste project ontstond in Sunny Point, waar kindermiddagen werden gehouden en waar zo gekeken werd naar de noden van kinderen. Uit de ontdekte noden kwamen soms nieuwe acties voort. Zo bleken bepaalde kinderen geen veilig thuis te hebben en zij vonden hun weg naar het open huis van de stichting, waar zij liefde en geborgenheid ontvingen. Niet alleen werden er kinderen opgevangen. En tot eind 2021 was er een open huis en vele kinderen en ook enkele volwassenen hebben daar een tijd gewoond en velen kwamen in balans met zichzelf en ontdekten hun eigen talenten.

 

De kinderen van Kinderhulp Suriname werden bezocht en sinds 2013 heeft de stichting ook officieel het werk van de Vereniging Kinderhulp Suriname op zich genomen. Daarvoor was de stichting al nauw hier bij betrokken, maar de Vereniging Kinderhulp Suriname heeft in 2013-2014 de organisatie helemaal aan de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname overgedragen.

 

De stichting Veelkleurige Kansen Suriname heeft in de afgelopen jaren vele verschillende projecten gehad. Behalve de kinderopvang en de kinderhulp die gewoon doorging, zijn er kooklessen gegeven, muzieklessen, EHBO-lessen, danslessen, toneellessen, schilderlessen en ook was er een analfabetencursus. Er werd huiswerkbegeleiding gegeven in Serie 2, in Onverwacht en nu in Moengo. Vele jongeren hebben dankzij onze hulp hun schoolgoed kunnen afronden, sommigen hebben een vak geleerd en anderen zijn afgestudeerd aan de universiteit.

Er waren ook projecten voor volwassenen, onder anderen kniplessen en EHBO-lessen. Verder was er speciale ondersteuning voor tienermoeders en jonge vrouwen. Ook hebben wij sommige jonge vrouwen de kans gegeven om een studie te doen zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

 

Er waren projecten in Nieuw Nickerie (onder anderen kniplessen en EHBO-lessen) Er waren projecten in het binnenland. In Nieuw Aurora is een bibliotheek gebouwd en in Goejaba werden toiletten gebouwd. 

Er zijn diverse gebouwen en huizen opgeknapt door ons bouwproject, Er zijn veel mensen in nood ondersteund en wij hebben vele zieken kunnen helpen door de dokterskosten te betalen of de bevallingskosten, of een operatie, en we hebben mensen kunnen helpen om een bril te betalen, of medicijnen of een prothese of een rolstoel. 

veiligheid.jpg
20220310_224636.jpg
Kniples_edited.jpg

Wat we hebben bereikt is te lezen bij de Resultaten en in onze jaarverslagen. We hebben met onze stichting vele kinderen en volwassenen geholpen. Een aantal dingen die we bereikt hebben kunt u lezen op onze website.

In 2022 is Jolan weer naar Nederland vertrokken, maar het werk van de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname gaat door en Jolan zal er ook nog bij betrokken blijven als bestuurslid van de Nederlandse Stichting Colorful Chances.

 

Er is een enthousiast bestuur dat de werkzaamheden voortzet en nieuwe plannen maakt ook voor projecten in andere plaatsen. 

bottom of page