Onze Resultaten
Om een indruk te krijgen van waar we mee bezig zijn geweest willen we kort samengevat enige van onze resultaten op een rijtje zetten, voor details kunt u de nieuwsbrieven en jaarverslagen raadplegen. Maar vraagt u zich  niet af....
Wat hebben we eigenlijk bereikt in de bijna 40 jaar, dat kinderhulpkinderen worden gesteund?

We hebben duizenden kinderen naar school geholpen

 

We hebben meer dan 130 kinderen opgevangen en begeleid

Wat hebben wij bereikt met de SVKS vanaf 2010?

We hebben 13 scholen van kinderboeken voorzien

 

We hebben zeker 56 personen, kinderen en volwassenen, opgevangen en (tijdelijk) onderdak gegeven

We hebben meer dan 115 kinderen geholpen met huiswerkbegeleiding

We hebben zeker 100 kinderen zangles gegeven en laten meezingen in een koor

 

Er zijn 64 kinderen geslaagd voor het jeugd-EHBO A-diploma

 

Er hebben 45 volwassenen bij ons een EHBO A certificaat behaald

 

Er hebben zeker 75 mensen kniplessen gevolg en daarvan zijn 28 vrouwen en 1 man geslaagd voor het Knip en naai-certificaat 2 ex-cursisten zijn nu cursusleidster van een knipcursus en vele van onze cursisten verdienen nu hun geld met het maken van kleding en dergelijke.

 

We hebben zeker 200 kinderen naar school geholpen

We hebben zeker 90 kinderen en jongeren dansles gegeven, daarvan dansen nu nog 40 kinderen en jongeren mee in onze 5 dansgroepen, 2 in Sunny Point en 3 in Para.

Van hen zijn 9 jongeren opgeleid en geslaagd als beginnend danslerares en zeker 8 anderen hebben een beginners choreografiecertificaat behaald, 22 kinderen en jongeren hebben een basis danscertificaat gehaald en 7 een starters danscertificaat

en 2 vrouwen zijn opgeleid tot volleerd danslerares.

 

We hebben 4 kinderhuizen van kinderboeken, en speelgoed voorzien We hebben gehandicapten en verkeersslachtoffers voorzien van rolstoelen, driewielers en rollators

 

We hebben 40 kinderen blokfluit leren spelen

 

We organiseerden in Sunny Point diverse activiteiten
voor zeker 100 kinderen

Jaarverslagen
Nieuwsbrieven