Onze Resultaten
Om een indruk te krijgen van waar we mee bezig zijn geweest willen we kort samengevat enige van onze resultaten op een rijtje zetten, voor details kunt u de nieuwsbrieven en jaarverslagen raadplegen. Maar vraagt u zich  niet af....
Wat hebben we eigenlijk bereikt in de 40 jaar, dat kinderhulpkinderen worden gesteund?

We hebben duizenden kinderen naar school geholpen

 

We hebben meer dan 140 kinderen opgevangen en begeleid

Wat hebben wij bereikt met de SVKS vanaf 2010?

We hebben 13 scholen van kinderboeken voorzien

 

We hebben zeker 56 personen, kinderen en volwassenen, opgevangen en (tijdelijk) onderdak gegeven

We hebben meer dan 150 kinderen geholpen met huiswerkbegeleiding

We hebben zeker 100 kinderen zangles gegeven en laten meezingen in een koor

 

Er zijn 64 kinderen geslaagd voor het jeugd-EHBO A-diploma

 

Er hebben 45 volwassenen bij ons een EHBO A certificaat behaald

 

Er hebben zeker 85 mensen kniplessen gevolg en daarvan zijn 28 vrouwen en 1 man geslaagd voor het Knip en naai-certificaat 2 ex-cursisten zijn nu cursusleidster van een knipcursus en vele van onze cursisten verdienen nu hun geld met het maken van kleding en dergelijke.

 

We hebben zeker 200 kinderen naar school geholpen

We hebben zeker 100 kinderen en jongeren dansles gegeven, in Serie 2, Sunny Point en 3 Onverwacht.

Van hen zijn 9 jongeren opgeleid en geslaagd als beginnend danslerares en zeker 8 anderen hebben een beginners choreografiecertificaat behaald

en 2 vrouwen zijn opgeleid tot volleerd danslerares.

 

We hebben 4 kinderhuizen van kinderboeken, en speelgoed voorzien We hebben gehandicapten en verkeersslachtoffers voorzien van rolstoelen, driewielers en rollators

 

We hebben 40 kinderen blokfluit leren spelen

 

We organiseerden in Sunny Point diverse activiteiten
voor zeker 100 kinderen.

We hebben tenminste 12 toiletten gebouwd en door ons voorbeeld zijn vele families nu zelf toiletten aan het bouwen en we zijn met onze stichting nog met de bouw van meer toiletten bezig.

We hebben vele zieken en en een aantal gehandicapten geholpen en dankzij onze steun zijn levens gered.

Jaarverslagen
Nieuwsbrieven