IMG_20190106_124039786.jpg
Doneer

 

BANKREKENING IN NEDERLAND
VOOR HET OVERBOEKEN VAN EURO'S:

NL97 TRIO 0338670300
ten name van Stichting Colorful Chances

 

BANKREKENING IN SURINAME
VOOR SURINAAMSE DOLLARS:


Bij de Surinaamse Postspaarbank
rekeningnummer 312081410
van Stichting Veelkleurige Kansen Suriname

 

U kunt ons op verschillende manieren helpen. Allereerst kunt u een eigen sponsorproject starten voor onze stichting. Onze naam is Colorful Chances en we willen mensen overal kansen geven,

Zo zou u bij voorbeeld een bak-wedstrijd kunnen organiseren, waarbij mensen van verschillende landen lekkere koeken en taarten bakken en verkopen ten bate van de stichting, terwijl het lekkerste gebak een prijs wint en er de gelegenheid wordt geschapen om met elkaar recepten uit te wisselen.

Ook is er een mogelijkheid om een benefietconcert te organiseren voor onze stichting, dat hebben we in het verleden ook wel gedaan.

Het mooiste is als u iets veelkleurigs organiseert, waarbij mensen in Nederland hun talenten gebruiken om mensen en kinderen in Suriname de kans te geven met het geld dat bijeengebracht wordt hun talenten te ontwikkelen.

U kunt ook vrijwilliger voor de Stichting worden in Nederland of Suriname. 

En u kunt natuurlijk ook gewoon een donatie geven.

En wij zijn ook blij, als u voor ons bidt.

Mogelijkheden genoeg!

U kunt ook met uw organisatie een project steunen, door een activiteit te organiseren te bate van iets wat wij doen en wat daarmee te maken heeft.

Zo heeft de balletschool de Singel in Dordrecht dansworkshops georganiseerd ten bate van de danslessen, die wij hier geven en zo hebben getalenteerde musici van Fluxus in Zaandam een concert gegeven tn bate van onze muzieklessen.

Misschien kunt u met uw instituut voor huiswerkbegeleiding iets doen voor nze huiswerkbegeleiding of met uw koor iets doen voor ons kinderkoor. 

Alle activiteiten, die wij organiseren hier zijn gratis, want wij willen de kansarmen kansen geven, echter er zit wel een kostenplaatje aan, want de werkers moeten worden betaald, materialen gekocht en danskleding genaaid om maar iets te noemen.

contact