Kansen voor Kinderen
Kinderhulp Paramaribo e.o.

Verspreid over Paramaribo wonen een groot aantal van de kinderhulp-kinderen. Met kinderhulp Suriname 'Lobi Pikien' en nu met de Stichting Veelkleurige Kansen zijn jaarlijks  tussen de 50 en 100 kinderen geweest, die zonder onze steun niet naar school zouden hebben kunnen gaan. In het jaar 2021 hebben wij zeker 80 kinderen naar school geholpen, waarvan de meeste in Paramaribo wonen, maar ook een aantal in Onverwacht en in Paranam te Para en enkele in Nieuw Nickerie

 

Daarnaast hebben wij een aantal tienermoeders, die wij soms maandelijks steunen bij de zorg voor hun kleine kinderen. Ook proberen wij hun advies te geven opdat  zij een manier vinden o zowel voor hun kinderen te zorgen al zich verder te ontwikkelen.

 

We vinden het heel belangrijk om kinderen te ondersteunen zodat zij naar school kunnen gaan en dat hebben wij reeds 40 jaar lang gedaan. Kinderen hebben recht op kansen.

IMG-20211002-WA0003_edited.jpg

We steunen in principe kinderen bij hun studie tot 18 jaar, maar we hebben ook nog een project voor jonge vrouwen en zo kunnen we enkele jongeren ook als ze volwassen zijn nog steunen zodat zij een studie kunnen volgen. En dat is naast de 80kinderen die wij al helpen en dan hebben we de kiinderen die huiswerkbegeleiding krijgen hier niet bij geteld. Eigenlijk hebben wij zo een heel groot bereik van kinderen en jongeren. 

Open huis in Onverwacht te Para

In de afgelopen jaren hebben wij heel wat kinderen een veilig thuis gegeven, meer dan 40 kinderen, maar niet aan allemaal tegelijk.

 

In ons huis gaven wij soms onderdak aan 12 kinderen. Heel wat kinderen hebben kortere of langere tijd bij ons gewoond. Sommige kinderen meer dan 7 jaar. 

We hebben hun een veilig thuis geboden. Echter is dit project in 2022 gestopt, maar vanaf 2012 hebben er kinderen bij ons gewoond.

Gezelligheid stond voorop maar wij probeerden de kinderen veel meer te geven, want vele van hen hadden veel meegemaakt en waren daardoor zwaar getraumatiseerd.

We hebben geprobeerd hun te geven wat ze nodig hadden en ook nu zij allemaal elders wonen, houden wij met de meesten nog contact.

Na zoveel jaren blijven wij met hen verbonden en als er problemen zijn bij hen, dan proberen wij te helpen.

20190802_1158371.jpg
IMG_5677.JPG
20200228_193427.jpg
Melissa.jpg

 

Van oudsher al vanaf 1983 was Kinderhulp Suriname 'Lobi Pikien' actief in NIEUW NICKERIE. Jolan Gaaikema was in januari 1983 naar Suriname vertrokken en zij werd vanaf pasen 1983 predikante bij de Eben Haëzerkerk van de Verenigde Protestantse Gemeente aldaar. Tegelijk met haar werk daar bij deze gemeente ontstond ook veel werk voor kinderhulp: Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer kinderen in de pastorie wonen. Ook het kinderwerk bij die kerkelijke gemeente groeide, want na een tijdje waren er meer dan 40 kinderen bij de zondagsschool.

 

Kinderhulp vroeger

Jolan Gaaikema was eerst predikante in Nieuw Nickerie, later woonde zij een periode in STONE DANSI dit was in het binnenland. Daar was Jolan niet alleen predikante maar ook juffrouw aan een nieuw gesticht schooltje, waar 21 kinderen van alle klassen in 1 lokaal - een dak op palen- les hadden.'s Middags fungeerde de school als gemeenschapshuis, de volwassenen volgden een analfabeten-cursus en in het weekeind was de school een kerk.

In het binnenland, bij Stone Dansi, werden ook doop-diensten gehouden in en bij de rivier. Veel mensen en jongeren uit de gemeenschap werden gedoopt en velen van hen hebben een plek gevonden in een kerk.In 1987 keerden Jolan en Humphrey weer terug naar Nieuw Nickerie, alwaar zij in een huis ongeveer 35 kinderen opvingen. In die periode hield zij kerkdiensten bij dat huis aan de Waldeck. Ook werd daar toneel gespeeld met de kinderen en veel gezongen.Veel van de kinderen die daar in Nieuw Nickerie bij hen woonden waren vluchtelingen in de burgeroorlog.

Nadat Jolan samen met haar man Humphrey Banai eind tachtiger jaren naar Nederland vertrok is Kinderhulp Suriname 'Lobi Pikien' kinderen in Nieuw Nickerie blijven steunen. Eerst waren dat een groot aantal. Later zijn diverse kinderen naar Paramaribo verhuisd, en toen steunden we kinderen in verschillende plaatsen. Nadat sommige kinderen van school afgingen, werden zij vervangen door anderen. Er bleven nog maar een paar kinderhulpkinderen in Nickerie over, en nu wonen de meeste kinderen elders, maar bij nood helpen wij ook gezinnen in Nieuw Nickerie.