Kansen voor Kinderen
Kinderhulp Paramaribo e.o.

Verspreid over Paramaribo wonen een groot aantal van de kinderhulp-kinderen. Met kinderhulp Suriname 'Lobi Pikien' en nu met de Stichting Veelkleurige Kansen zijn jaarlijks  tussen de 50 en 100 kinderen geweest, die zonder onze steun niet naar school zouden hebben kunnen gaan. In het jaar 2019 hebben wij zeker 77 kinderen naar school geholpen, waarvan de meeste in Paramaribo wonen, maar ook een aantal in Onverwacht en in Paranam te Para en enkele in Commewijne.

 

Daarnaast hebben wij een aantal tienermoeders, die wij soms maandelijks steunen bij de zorg voor hun kliene kinderen. Ook proberen wij hun advies te geven opdat  zij een manier vinden o zowe voor hun kinderen te zorgen al zich verder te ontwikkelen.

 

Totaal hebben wij ongeveer 17 kleine kinderen ondersteund met melkpoeder, kleding, medische zorg en wat deze kinderen maar nodig hebben. Kleine kinderen hebben onze aandacht, juist hier in Suriname.

20190922_122538.jpg
Open huis in Onverwacht te Para

Bij ons in huis zijn kinderen altijd welkom en zij die geen veilig onderkomen hebben vinden er een thuis. 

Een aantal kinderen wonen bij ons en andere kinderen komen alleen logeren als hun moeder naar het binnenland is of naar Frans Guyana.

Gezelligheid staat voorop en wij proberen de kinderen zich echt op hun gemak te laten voelen.

En als er iemand jarig is, bouwen wij een feestje.

Op dit moment wonen er 9kinderen in ons huis, maar dat aantal varieert steeds, want we staan open voorkinderen in nood.

Daarnaast willen wij juist tijdelijke opvang bieden en zodra het mogelijkis dat kinderen door de eigen familie goed worden opgevangen, zulen we het zeker stimuleren, dat kinderen daar hun plek krijgen.

De tijd die kinderen bij ons wonen varieert tussen een paar weken, een paar maanden of enkele jaren, net wat nodig is voor het kind.

20190802_1158371.jpg

We volgden bij de begeleiding van de kinderen de presentiemethode, dit is een methode ontwikkeld in de pastorale sfeer. We probeerden er voor de kinderen te zijn en ons in te leven in hun leefwereld. Het was de bedoeling in principe de kinderen zolang te begeleiden als nodig. Dit wil zeggen: als de familiesituatie van een kind veranderd is en de kinderen weer bij hun naaste familie kunnen wonen, dan zullen wij dit stimuleren. Wel houden we daarna, als het kind daar behoefte aan heeft, contact.

 

 

Van oudsher al vanaf 1983 was Kinderhulp Suriname 'Lobi Pikien' actief in NIEUW NICKERIE. Jolan Gaaikema was in januari 1983 naar Suriname vertrokken en zij werd vanaf pasen 1983 predikante bij de Eben Haëzerkerk van de Verenigde Protestantse Gemeente aldaar. Tegelijk met haar werk daar bij deze gemeente ontstond ook veel werk voor kinderhulp: Langzaam maar zeker kwamen er steeds meer kinderen in de pastorie wonen. Ook het kinderwerk bij die kerkelijke gemeente groeide, want na een tijdje waren er meer dan 40 kinderen bij de zondagsschool.

 

Kinderhulp vroeger

Jolan Gaaikema was eerst predikante in Nieuw Nickerie, later woonde zij een periode in STONE DANSI dit was in het binnenland. Daar was Jolan niet alleen predikante maar ook juffrouw aan een nieuw gesticht schooltje, waar 21 kinderen van alle klassen in 1 lokaal - een dak op palen- les hadden.'s Middags fungeerde de school als gemeenschapshuis, de volwassenen volgden een analfabeten-cursus en in het weekeind was de school een kerk.

In het binnenland, bij Stone Dansi, werden ook doop-diensten gehouden in en bij de rivier. Veel mensen en jongeren uit de gemeenschap werden gedoopt en velen van hen hebben een plek gevonden in een kerk.In 1987 keerden Jolan en Humphrey weer terug naar Nieuw Nickerie, alwaar zij in een huis ongeveer 35 kinderen opvingen. In die periode hield zij kerkdiensten bij dat huis aan de Waldeck. Ook werd daar toneel gespeeld met de kinderen en veel gezongen.Veel van de kinderen die daar in Nieuw Nickerie bij hen woonden waren vluchtelingen in de burgeroorlog.

Nadat Jolan samen met haar man Humphrey Banai eind tachtiger jaren naar Nederland vertrok is Kinderhulp Suriname 'Lobi Pikien' kinderen in Nieuw Nickerie blijven steunen. Eerst waren dat een groot aantal. Later zijn diverse kinderen naar Paramaribo verhuisd, en toen steunden we kinderen in verschillende plaatsen. Nadat sommige kinderen van school afgingen, werden zij vervangen door anderen. Er bleven nog maar een paar kinderhulpkinderen in Nickerie over, en nu wonen de meeste kinderen elders, maar bij nood helpen wij ook gezinnen in Nieuw Nickerie.