top of page
Actieve Projecten

In 2022 zijn wij weer gestart met knipcur-sussen voor kansarme vrouwen.

Aan deze cursussen doen vooral meisjes jonge vrouwen mee, die na de lagere school niet de kans hebben om door te studeren.

 

We zijn gestart met cursussen in Tjari Kondre, Nieuw Aurora en in Pont Buiten

IMG-20221016-WA0011 (1).jpg

Het ligt in de bedoelig, dat we in 2023 ook nog kniplessen gaan geven in Moi Taki. Meer lezen?

Ontwikkeling en educatie staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben wij een project voor kinderen met huiswerkbegeleiding.

 

In 2022 gaven we huiswerk-begeleiding in 3 plaatsen, namelijk in Moengo, Onverwacht en Sofiaslust.

 

Maar dat wordt in 2023 uitgebreid. Het ligt in de bedoeling om in 2023 ten minste aan 100 kinderen huiswerkbegeleiding te geven in tenminste 5 plaatsen, namelijk in Moengo, Sofia's Lust, Julianadorp Lelydorp en Onverwacht. Meer lezen?

huiswerkbegeleiding.jpg
Dans- en zang-les

Om kinderen te stimuleren om hun talenten te ontdekken en te gebruiken geven wij dans- en zanglessen. De danslessen worden gegeven in Onverwacht, Moengo en Sunny Point en de zanglessen in Onverwacht. Meer lezen?

IMG-20221231-WA0011_edited.jpg

We zijn bezig met een toiletten-project in Goejaba. Het is de bedoeling dat de verschillende families in het dorp tenminste een toilettenblok krijgen met een mannentoilet en een vrouwentoilet. 

We hebben in het verleden al verschillende toilettenblokken gebouwd, namelijk 3 en in 2022 werd dit toilettenproject vervolgd.

Niet alleen in Goejaba worden toiletten gebouwd, maar ook in Het ligt in de bedoeling om in 2023 ook een toilettenblok te bouwen in Moitaki. Lees meer!

toilettenproject (2).jpg

Gezondheid is een belangrijk onderwerp voor onze stichting. We stimuleren iedereen om naar de dokter te gaan en mochten mensen dit niet kunnen betalen, omdat zij niet verzekerd zijn, dan springen wij bij.

Zo betalen wij bij voorbeeld de bevalling van iemand die niet verzekerd is en ook betalen wij veel ziektekosten voor kinderen , Ook betalen wij medicijnen die door de verzekeringen niet vergoed worden.

Daarnaast helpen wij mensen, die een nieuwe bril of een prothese of een gehoorapparaat nodig hebben en medische hulp in verband met een epileptische aanval.

Ook springen we bij als iemand een spoedoperatie moet hebben, terwijl de verzekering die niet of niet helemaal vergoedt

Daarnaast plannen wij om regelmatig EHBO-lessen te verzorgen, speciaal in Onverwacht, Zanderij en Bernharddorp. We geven niet alleen EHBO, maar ook speciale lessen over de gezondheid en de zorg voor kleine kinderen voor tienermoeders en jonge moeders.

Lees meer!

reanimatiepoppen.jpg

We ondersteunen meer dan 20 vrouwen bij hun studie. Het gaat met name om jonge vrouwen, die zonder onze steun niet de financien hebben om te studeren en dan helpen wij hen daarbij. 

De vrouwen volgen verschillende opleidingen: 2 van hen gaan naar de universiteit, de ene studeert  Rechtswetenschappen en de ander Economie. Weer een andere vrouw volgt een bacheloropleiding in Management, Economie en Recht.

Anderen volgen een MBO-opleiding op het gebied van ziekenverzorging, verpleging of management en anderen volgen een MBO-opleiding aan .de IMEO of de AMS.

En 2 andere jonge vrouwen gaan naar de Avond-MULO.

Daarnaast zijn er nog een aantal jonge vrouwen, die een eenjarige opleiding tot jeugdleider volgen. Zo steunen wij in het totaal 21 vrouwen die anders minder kansen hadden. Meer lezen.

Boekenkast met studieboeken
bottom of page