top of page
Medische zorg

Medische zorg is voor ons heel belangrijk. Daar waar mensen of kinderen geen verzekering hebben of waar hun verzekering niet alle medische kosten dekt, daar bieden wij hulp.

Er zijn heel wat situaties waar onze hulp gevraagd is. Zo hebben wij mensen ondersteund die de bevalling niet konden betalen. 

Ook hebben we iemand ondersteund, die geopereerd moest worden vanwege suikerziekte en van wie een onderbeen werd geamputeerd. Niet alleen hebben we geholpen bij de betaling van de ziekenhuiskosten, maar ook bij de kosten van een prothese.

Nu hebben we weer de zorg voor een kleine baby met een gaatje in het hart, die steeds van Nieuw Nickerie naar het ziekenhuis in Paramaribo moet.

Ook hebben we enkele mensen ondersteund die corona hadden en daarmee in het ziekenhuis lagen

 

We hebben een jongen geholpen aan een rolstoel.

 

En we hebben zeker 4 jongeren geholpen aan een bril.

Zo doen er mensen steeds om andere redenen een beroep op onze hulp en wij zijn blij, als wij dan daadwerkelijk iets kunnen betekenen.

medisch.jpg
EHBO en Gezondheidslessen

Het is de bedoeling om in 2023 weer nieuwe EHBO -lessen te gaan geven, allereerst in 3 plaatsen, namelijk in Onverwacht, Zanderij en Bernharddorp.

We hebben 4 EHBO-poppen en daarmee kan geoefend worden.

Wij willen gezondheidslessen organiseren voor tienermoeders en jonge moeders en dat zullen wij ook doen in Onverwacht te Para, maar ook in Pont Buiten.

 

We hebben ontdekt, dat veel jonge meisjes en vrouwen te weinig afweten van hygiëne en verantwoorde omgang met pas geboren baby's en kleine kinderen. We hebben bij onze stichtingen veel te maken met tienermoeders, die een beroep op ons doen en daarom willen wij hun ook graag het een en ander leren in verband met de zorg voor hun kleine kinderen. 

Ook gaan we in die 3 plaatsen seksuele voorlichting geven aan tieners.

reanimatiepoppen.jpg
bottom of page