Medische zorg

Medische zorg is voor ons heel belangrijk. Daar waar mensen of kinderen geen verzekering hebben of waar hun verzekering niet ale mediche kosten dekt, daar bieden wij hulp.

Er zijn heel wat situaties waar onze hulp gevraagd is. Zo hebben wij in 2019 een zwaar gehamdicapte vrouw geholpen, die niet goed meer lopen kon,maar die ook geen goede thuishulp kreeg. Niet alleen ondersteunden wij haar, als zij naar de dokter moest, maar ook hebben wij voor thuishulp gezorgd.

En toen deze vrouw begin januari 2020 overleed hebben wij ook geholpen bij de begrafeniskosten.

Daarnaast betalen wij in 2020 de kosten van een bevalling voor een vrouw, die niet verzekerd is.

Ook hadden wij de zorg in 2020 voor een jongen van 10 jaar, die een ongeluk kreeg en waarvan de familie hem niet naar de dokter had gebracht, omdat hij niet verzekerd was. As wij niet het initiatief hadden genomen om hem wel naar de dokter en naar de eerste hulp in het ziekenhuis te laten gaan, dat zou hij misschien voor zijn gele leven gehandicapt zien en niet goed meer kunnen lopen, maar dankzij onze hulp heeft hij nu zijn voet in gips en krijgt hij de goede medische behandelingen.

Zo doen er mensen steeds om andere redenen een beroep op onze hulp en wij zijn blij, als wij dan daadwerkelijk iets kunnen betekenen.

medisch.jpg
EHBO en Gezondheidslessen

Het is de bedoeling om in 2020 weer nieuwe EHBO -lessen te laten geven zowel voor onze medewerkers als voor schoolkinderen en kinderen bij ons thuis. We hopen dan ook EHBO - poppen te hebben, zodat we de volwassenen ook kunnen leren reanimeren. Bovendien willen we de EHBO-lessen wat uitbreiden, zodat al onze medewerkers goed onderlegd zijn op dit gebied. De gezondheid en veiligheid van de kinderen is belangrijk.

Daarnaast willen wij gezondheidslessen organiseren voor tienermoeders en jonge moeders. We hebben ontdekt, dat veel jonge meisjes en vrouwen te weinig afweten van hygiene en verantwoorde omgang met pas geboren baby's en kleine kinderen. We hebben bij onze stichtingen veel te maken met tienermoeders, die een berope op ons doen en daarom willen wij hun ook graag het een en ander leren in verband met de zorg voor hun kleine kinderen. 

reanimatiepoppen.jpg