top of page
Medische zorg

Medische zorg is voor ons heel belangrijk. Daar waar mensen of kinderen geen verzekering hebben of waar hun verzekering niet alle medische kosten dekt, daar bieden wij hulp.

Er zijn heel wat situaties waar onze hulp gevraagd is. Zo hebben wij mensen ondersteund die de bevalling niet konden betalen. 

Ook hebben we iemand ondersteund, die geopereerd moest worden vanwege suikerziekte en van wie een onderbeen werd geamputeerd. Niet alleen hebben we geholpen bij de betaling van de ziekenhuiskosten, maar ook bij de kosten van een prothese.

We hebben meerdere mensen bij de kosten van een prothese geholpen en ook hielpen we iemand die ene gehoorapparaat nodig had.

 

We hebben een jongen geholpen aan een rolstoel.

 

En we hebben een aantal jongeren en enkele volwassenen geholpen aan een bril.

Zo doen er mensen steeds om andere redenen een beroep op onze hulp en wij zijn blij, als wij dan daadwerkelijk iets kunnen betekenen.

En we helpen ook vaak mensen bij de kosten van de medicijnen en van een ziekenhuisopname. Er zijn noodvragen genoeg.

medisch.jpg
EHBO en Gezondheidslessen

Het is de bedoeling om in 2024 weer nieuwe EHBO -lessen te gaan geven.

We hebben 4 EHBO-poppen en daarmee kan geoefend worden.

Wij willen gezondheidslessen organiseren voor tienermoeders en jonge moeder.

 

We hebben ontdekt, dat veel jonge meisjes en vrouwen te weinig afweten van hygiëne en verantwoorde omgang met pas geboren baby's en kleine kinderen.

 

We hebben bij onze stichtingen veel te maken met tienermoeders, die een beroep op ons doen en daarom willen wij hun ook graag het een en ander leren in verband met de zorg voor hun kleine kinderen. 

Ook willen we seksuele voorlichting geven aan tieners.

WE ZOUDEN BLIJ ZIJN MET VRIJWILLIGERS, DIE ONS MET DIT VOORLICHTINGSWERK WILLEN HELPEN.

reanimatiepoppen.jpg
bottom of page