top of page
Steun voor studenten

In Suriname is het met name voor jonge vrouwen en alleenstaande moeders heel moeilijk om een bestaan op te bouwen en daarom ondersteunen wij een heel aantal vrouwen bij hun studie. In proncipe betalen wij alleen het studiegeld en misschien ook nog materialen, die zij nodig hebben, zoals studieboeken, werkkleding bij stage (dit is vooral nodig bij vrouwen die een opleiding volgen in de zorg of de verpleging) 

Op dit moment ondersteunen wij meer dan 35 vrouwelijke studenten, De opleidingen die zij volgen zijn verschillend en ook van een verschillend niveau. We hebben 2 studenten aan de universiteit, 1 is 3de jaars en 1 is 1ste jaars, ze studeren respectievelijk  Economie en Rechts-wetenschappen. 

 

We hebben ook enkele studentes die bedrijfseconomie studeren, anderen doen een opleiding tot verpleegster, of ziekenverzorgster of bejaardenverzorgster. Dan is er een MBO-studenten die Management studeert. Enkelen doen een opleiding tot maatschappelijk werkster. Weer een ander doet een kapsteropleiding. En weer een ander volgt een Hbo-lerarenopleiding

Ook hebben we nog wat scholieren, die studeren aan het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (IMEAO) of aan de Algemene Middelbare School en enkele jonge moeders bezoeken de Avond-HAVO of de Avondmavo.

Bovendien studeren een aantal vrouwen aan het Theologisch Seminarie van de Evangelische Broedergemeente Suriname, waar zij de opleiding tot Jeugdleider volgen. 

We houden contact met de studenten en proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden, maar een keer moest een student afhaken wegens een medische operatie, waarbij zij een been verloor en daardoor niet meer de opleiding kon bezoeken, we hopen het geld bij elkaar te krijgen om haar in de toekomst te helpen aan een prothese. En een van de studenten bleek niet meer naar de studie te gaan, omdat zij het bus-geld niet kon betalen, maar daar wordt nu door ons in voorzien. 

En regelmatig komt het voor, dat een of meer studenten slagen.

We kunnen de studenten steunen dankzij giften van de stichting Christina in Nederland en van de doopsgezinde gemeente Koudum. En van de eerstgenoemde stichting kregen wij in oktober 2022 bezoek. Bij dat bezoek waren enkele bestuursleden aanwezig en ook 3 studenten, 1 van hen had haar baby meegenomen.  Het was een ontmoeting waarbij goed gepraat kon worden en heel positief en van die ontmoeting zijn  hier enkele foto's te zien.

 

Muziek
bottom of page