Educatieve Projecten
Huiswerkbegeleiding in Para

In Onverwacht te Para hebben wij huiswerkbegeleiding op alle vijf werkdagen vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur (alleen op donderdag stopt de huiswerkbegeleiding 1 uur eerder in verband met de koorrepetitie en omdat d e leerkrachten en de leiding dan om 16.00 uur een vergadering hebben om de resultaten en benadering van elke leerling te bespreken. Bij de huiswerkbegeleiding staan ongeveer 35 kinderen ingeschreven en dagelijks komen er ongeveer 25 tot 30 kinderen. 

Het gaat hier om meer dan huiswerkbegeleiding, want kinderen die dyslectisch zijn worden getraind in lezen en schrijven en kinderen met rekenproblemen krijgen extra ondersteunende rekenvakken. Ook hebben wij het tafeldiploma ingevoerd, voor mensen in Nederland een bekend onderdeel van het lesprogramma op school, maar in Suriname minder bekend. De kinderen leren hier ook wel tafels, maar kunnen geen tafeldiploma behalen, wat juist kan zorgen voor extra motivatie. Als ze een diploma halen en zij kunnen zowel het diploma halen van de tafels van 1 tot 10 als van 1 tot 20, dan krijgen zij een klein cadeautje.

Ook het lezen van boeken wordt erg gestimuleerd. Elk kind dat 10 boeken heeft gelezen krijgt een presentje en bij 20 boeken is het een groter cadeau.

Daarnaast hebben wij in Para dans en zanglessen en blokfluitlessen en ook typelessen en computerlessen komen op het programma te staan.

 

Zangles in Onverwacht

In Para in Onverwacht hebben we vanaf januari 2017 een echt kinderkoor onder de naam Colorful Christian Choire, de kinderen krijgen zangles van Petra Hofwijk en leren hun stem goed te gebruiken en ze zingen een gevarieerd programma.

Regelmatig treden zij op in een kerkdienst in Onverwacht en ze blijven oefenen en bovendien geeft het koor de kinderen zelfvertrouwen waardoor ze het ook aandurven alleen te zingen of met een klein groepje.

Daarnaast is het de bedoeling ook een koor op te zetten in Sunny Point, eigenlijk is daar al een gelegenheidskoor onder leiding van Mama Doe, maar het is de bedoeling ook dot koor meer power te geven. Zangles geeft kinderen zelfvertrouwen en dat is goed.

Sunnypoint

VAKANTIEBIJBELSCHOOL

In de grote vakantie organiseren wij vaak een vakantie -Bijbelschool. Deze is met name bedoeld voor kinderen van de basisschool en nog jonger, maar natuurlijk zijn tieners ook welkom. Er zullen Bijbelverhalen worden verteld en er zullen creatieve activiteiten zijn naar aanleiding van die Bijbelverhalen. Er wordt getekend, geschreven en misschien ook toneel gespeeld. Natuurlijk komt er aan het eind van de week ook een Bijbelquiz. De kinderen leren veel liederen zingen en die liederen worden ook ten gehore gebracht in de kerkdienst die op de zondag na deze Bijbelweek gehouden wordt. Er is de gelegenheid om op te treden met zang en de kinderen die het mooiste zingen of het meeste weten van de vertelde Bijbelverhalen krijgen een prijs. En natuurlijk is er ook limonade en bij de afsluiting wat lekkers. We hopen dat vele kinderen zullen komen. In 2017 hebben we voor het eerst geen vakantiebijbelschool georganiseerd, maar we hopen het in 2018 beter te doen en dan organiseren wij mogelijk een vakantiebijbelschool in twee plaatsen.

 

MUZIEKLESSEN

In februari 2018 hopen we ook weer te beginnen met blokfluitlessen. Ook deze activiteit kon langere tijd niet doorgaan: eerst omdat de blokfluitlerares studeerde en examen moest doen. Ze is ondertussen geslaagd. 

Blokfluitles heeft een dubbele waarde. niet alleen leren de kinderen iets van muziek, maar ook leren ze discipline en die discipline kan hun weer helpen ook bij hun lessen op school.

Suriname kent veel schoolverlaters en juist door kinderen met muziekles te stimuleren, hopen wij dat ze ook gemotiveerd worden om hun school af te maken.

Computers voor het Theologisch Seminarie

Het Theologisch Seminarie van de Evangelische Broedergemeente Suriname had geen computercentrum en daarom hebben wij van de Stichting Veelkleurige Kansen Suriname vier computers met toebehoren aangereikt. Niet alle studenten van de opleidingen kunnen goed met computers omgaan en niet alle hebben thuis een computer. Direct na het aanbieden van de computers zijn de computerlessen begonnen, die gegeven worden op de verschillende niveaus.

De toenmalige directeur was heel blij met de computers en de studenten waren enthousiast.

We hopen dat deze computers een goede bijdarge kunnen leveren aan het studieprogramma van de opleidingen  BTO. MTO en Bachelor.

 

 

In 2013 is er ook een theologische cursus gehouden in Nieuw Nickerie, waarbij de cursisten nadachten over hun roeping, over hun toekomst. De leiding hiervan lag bij Ds. Jolan Gaaikema. Bij elke cursusbijeenkomst deden de cursisten ook oefeningen in het preken in het openbaar. Er was ook aandacht voor exegese Oude Testament en exegese Nieuwe Testament,De cursus werd gehouden eens per maand in een lang weekeind, waarin de lessen zowel op vrijdag als op zaterdag werden gehouden. Er was veel zelfstudie, want de cursisten kregen diverse opdrachten. Bij de cursus kwamen ook andere elementen aan de orde zoals de verschillende godsdiensten in Suriname en elk weekeind werd er ook een dienst gehouden door de cursisten zelf, waarbij ieder een eigen taak had en vervulde. Er werd ook veel aandacht besteed aan voordracht en kritisch luisteren naar elkaar. De cursus heeft een aantal weekeinden geduurd. 

Theologische cursus Nieuw Nickerie
 
 

 ENG  NL    NL